Tuyển sinh liên thông

Thông Báo Liên Thông Các Ngành

Thông Báo Liên Thông Các Ngành

 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư trọng điểm để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Năm 2016 trường Cao đẳng Công thương Việt Nam có các chương trình tuyển sinh liên kết như sau:
[+]Chi tiết
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư 08/2015/TT -...
[+]Chi tiết
Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. Theo đó, chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng. Nội...
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên

Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Thái Nguyên

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh các lớp chất lượng cao (5)

Thông báo tuyển sinh các lớp chất lượng cao (5)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015 (5)

Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015 (5)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)    (5)

Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế) (5)

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (5)

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016 (5)

Trường Cao đẳng Công thương Việt nam là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.  
[+]Chi tiết