Tuyển sinh hệ cao đẳng làm việc tại Đức

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI ĐỨC NĂM 2020

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI ĐỨC NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết 3 bên; Nhà trường+ sinh viên+ với Doanh nghiệp.
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

3 năm tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Từ 1-1.5 năm tại CHLB Đức  
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

TUYỂN SINH LỚP ĐIỀU DƯỠNG THEO CHƯƠNG TRÌNH 2+2 CỦA CHLB ĐỨC NĂM 2019

2 năm học tại Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam.Chuyển tiếp học 2 năm tại CHLB Đức.
[+]Chi tiết