Cơ cấu tổ chức

Sơ Đồ Tổ Chức

Sơ Đồ Tổ Chức

[+]Chi tiết
CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG LÊ HUYỀN MY

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHO QUẦN CHÚNG LÊ HUYỀN MY

Chiều ngày 24-03-2023, tại địa điểm đào tạo 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, chi bộ Đảng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Lê Huyền My.
[+]Chi tiết
Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

Lịch sử hình thành trường Cao đẳng Công thương Việt Nam

[+]Chi tiết
CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

CHI BỘ ĐẢNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

Chiều ngày 3/12/2021, tại cơ sở đào tạo 106 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội, chi bộ Đảng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đã trang trọng tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới cho quần chúng Nguyễn Thị Thanh Loan.
[+]Chi tiết
Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

Công Đoàn Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam

Vai trò, vị trí của Công đoàn trong hệ thống chính trị Hiện nay, trong hệ thống chính trị của Việt Nam, công đoàn là tổ chức chính trị - xã hội do giai cấp công nhân, người lao động tự nguyện thành lập. Công đoàn hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng và...
[+]Chi tiết
Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên

[+]Chi tiết