Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

Đăng ký xét tuyển

Dach sách đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày đăng ký Họ tên Ngày sinh Quê quán
1 27/01/2024 Lê Thị Thu Thảo 12/10/2003 Gia Lai
2 17/01/2024 Trần Minh Phước 20/10/2003 Tân Phú