Thông báo tuyển sinh các lớp chất lượng cao (5)

 
THÔNG BÁO
V/v tuyển sinh các lớp Cao đẳng nghề chất lượng cao năm học 2015-2016

 

 

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện Quyết định số 784/QĐ-LĐTBXH ngày 21/05/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt danh sách 40 trường công lập để tập trung đầu tư thành trường nghề chất lượng cao đến năm 2020;

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và hướng tới Trường đạt chuẩn quốc tế vào năm 2018. Do vậy, năm học 2015-2016, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội tuyển sinh các lớp Cao đẳng nghề chất lượng cao khóa 6, niên khóa 2015 - 2018 như sau:

STT

Các nghề đào tạo

Số lớp

Số SV/lớp

Khoa phụ trách

1

CNTT (Ứng dụng phần mềm)

01

25

CNTT

2

KT lắp đặt điện và điều khiển trong CN

01

25

Điện - Điện tử

 

 

 


1. Đối tượng tuyển sinh

Sinh viên K6 đang học tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội, các nghề: CNTT(Ứng dụng phần mềm); Kĩ thuật lắp đặt và điều khiển điện trong công nghiệp, Điện Công nghiệp, các ngành nghề khác (sinh viên quan tâm).

2. Hình thức tuyển sinh

 - Thi tiếng Anh.

 - Kiểm tra chỉ số IQ, kiến thức xã hội, kiến thức ngành nghề dự thi.

3. Hồ sơ xét tuyển

- Sinh viên nhận và nộp đơn đăng kí xét tuyển tại các Khoa trước ngày 06/11/2015. (Đơn đăng kí tải Tại đây)

- Tổ chức thi tuyển vào tháng 11 năm 2015.

4. Quyền lợi của sinh viên khi học lớp chất lượng cao

- Được học theo chương trình
chất lượng cao, chương trình tiên tiến của nước ngoài và tiếp cận các chuẩn quốc tế

- Giáo viên tham gia giảng dạy có nhiều kinh nghiệm, am hiểu chuyên môn, các tiêu chí đánh giáo viên theo chuẩn quốc tế do Tổng cục Dạy nghề qui định.

- Cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị học tập theo tiêu chuẩn các lớp học của các nghề đạt chuẩn quốc tế.

- Sau khi tốt nghiệp sinh viên được cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề chất lượng cao.

- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi khác theo quy định đối với người học nghề

5. Nhiệm vụ của sinh viên khi học lớp chất lượng cao

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo qui định đối với người tham gia học nghề.

-
Đóng tiền học phí theo qui định.

6. Nhiệm vụ của các đơn vị

- Phòng Đào tạo:

+ Thông báo tới các đơn vị trong Trường, sinh viên Cao đẳng nghề khóa 6.

+ Tổ chức triển khai các công việc mở các lớp Cao đẳng nghề chất lượng cao theo đúng kế hoạch được duyệt: Chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, danh sách đăng kí dự thi.

- Trung tâm Khảo thí &ĐBCL:

+
Tổ chức thi đánh giá đầu vào theo đúng qui trình, qui định.

+ Tổ chức chấm thi và công bố kết quả thi, danh sách trúng tyển theo đúng thời gian.

- Các Khoa có nghề tuyển sinh
:

+ Thông báo, phổ biến, hướng dẫn sinh viên đăng kí dự thi tuyển vào lớp chất lượng cao.

+ Lựa chọn đội ngũ giáo viên giảng dạy các lớp chất lượng cao, cơ sở vật chất đáp ứng theo tiêu chuẩn.

Trân trọng thông báo!