Tuyển sinh hệ cao đẳng làm việc tại Nhật

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2020

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHẤT LƯỢNG CAO LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2020

Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết 3 bên; Nhà trường+ sinh viên+ với Doanh nghiệp. Để giải quyết việc làm cho sinh viên ra trường làm được việc...
[+]Chi tiết
TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY LÀM VIỆC TẠI NHẬT BẢN NĂM 2019

Cao Đẳng làm việc tại Nhật là chương trình học giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp được làm việc tại Nhật với nhiều ưu điểm, làm việc theo ngạch, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên tại Nhật:
[+]Chi tiết