Ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

Cao Đẳng Luật: Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Sở...
[+]Chi tiết
Ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP? Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong...
[+]Chi tiết