Tuyển sinh hệ cao đẳng miễn 100% học phí cả khóa học

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC

GIẢM 100% HỌC PHÍ CẢ KHÓA HỌC NĂM HỌC 2019 - 2020.Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư để trở thành Trường đào tạo chất lượng cao, đạt chuẩn quốc tế. Trường thực hiện phương thức đào tạo gắn kết với Doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho sinh...
[+]Chi tiết