Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Ô Tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô

  1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ LÀ GÌ? Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về khai thác, sử dụng và quản lý dịch vụ kỹ thuật...
[+]Chi tiết