Tuyển Sinh

Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015

Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)

Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Thông báo tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Trường Cao đẳng Công thương Việt nam là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.  
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh tiếng Nhật

Thông báo tuyển sinh tiếng Nhật

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh khóa học đặc biệt khoa Chăm sóc sắc đẹp

Thông báo tuyển sinh khóa học đặc biệt khoa Chăm sóc sắc đẹp

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên

Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Sư phạm Kĩ thuật Hưng Yên

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Thái Nguyên

Thông báo tuyển sinh liên thông - Đại học Thái Nguyên

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh các lớp chất lượng cao (5)

Thông báo tuyển sinh các lớp chất lượng cao (5)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015 (5)

Tuyển sinh hệ Cao đẳng các nghề trọng điểm Quốc tế năm 2015 (5)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết
Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế)    (5)

Thông báo về việc miễn tiền ở KTX cho SV Khóa 6 (Khoa Kinh tế) (5)

Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội là trường công lập trực thuộc UBND TP Hà Nội. Trường được đầu tư xây dựng hiện đại, đồng bộ hàng đầu Quốc gia và Khu vực.
[+]Chi tiết