Tuyển Sinh

TRƯỜNG CĐN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH NĂM 2016

TRƯỜNG CĐN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TUYỂN SINH NĂM 2016

 Học để biết - Học để làm được việc  Học để chung sống - Học để tự khẳng định mình   BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM...
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ

 
[+]Chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 2016

  Căn cứ công văn số 1390/XHNV-ĐT ngày 27/04/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn gửi Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam về việc hợp tác tuyển sinh và đào tạo bậc Sau Đại học. Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thông báo tiếp nhận hồ sơ tuyển...
[+]Chi tiết
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH

Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư 08/2015/TT -...
[+]Chi tiết
Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. Theo đó, chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng. Nội...
[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Nhật

Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Nhật

[+]Chi tiết
Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Hàn

Thông báo tuyển sinh lớp học tiếng Hàn

[+]Chi tiết
Thông Báo Tuyển Sinh 2016

Thông Báo Tuyển Sinh 2016

Trường Cao Đẳng Nghề Công Thương Việt Nam
[+]Chi tiết
Trường Cao Đẳng nghề Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

Trường Cao Đẳng nghề Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH & XÃ HỘI TRƯỜNG CAO ĐẲNG  NGHỀ CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016 Trường Cao đẳng nghề Công thương Việt Nam, là Trường được quy hoạch và đầu tư...
[+]Chi tiết
Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Tuyển Sinh 2016

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH  & XÃ HỘI TRƯỜNG  CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG  VIỆT NAM --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Số: 01/TB -CĐNCTVN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc =============================================================================================================================================================================================================================================================== Hà Nội, ngày  2 tháng 2 năm 2016 THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2016   Căn cứ chỉ tiêu tuyển...
[+]Chi tiết