Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2022

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, trường Cao đẳng Công thương Việt Nam đã tổ chức hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2022 với thông điệp "Nhà trường - Doanh nghiệp - Sinh viên" thông qua hình thức trực tuyến giữa các điểm cầu của 4 cơ sở Thái Nguyên - Hà Nội - cs tp Hồ chí Minh và Dak-lak

 

Phát biểu khai mạc Hội giảng, thầy hiệu trưởng Nguyễn Duy Đô: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp ngày càng được nâng cao về số lượng, chất lượng. Tuy nhiên, đứng trước yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động, yêu cầu đối với nhà giáo ngày một cao hơn. Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2022 được tổ chức định kỳ của trường Cao đẳng Công thương Việt nam, là một trong những hoạt động để nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, đồng thời tôn vinh nhà giáo có nhiều đóng góp quý báu cho sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

( TS. Nguyễn Duy Đô Hiệu Trưởng Nhà Trường Phát Biểu)

Theo thầy hiệu trưởng, đại dịch COVID-19 đã gây ra những xáo trộn, ảnh hưởng rất lớn đến xã hội cũng như ngành giáo dục đào tạo, trong đó có giáo dục nghề nghiệp; là thách thức, nhưng đồng thời là cơ hội để giáo dục nghề nghiệp chuyển đổi số, đổi mới để thích ứng và hội nhập. Để duy trì hoạt động đào tạo nhằm thích ứng với đại dịch COVID-19, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã chuyển đổi từ hình thức đào tạo trực tiếp sang trực tuyến và nhà giáo giáo dục nghề nghiệp có vai trò dẫn dắt, thực hiện quá trình chuyển đổi này.

(TS. Nguyễn Duy Đô Hiệu Trưởng cùng Ban Giám Hiệu nhà trường và các thầy cô chụp ảnh lưu niệm)

Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp năm 2022 tổ chức theo hình thức trực tuyến là một minh chứng sinh động của chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp. Ban tổ chức Hội giảng đã nỗ lực, sáng tạo để chuyển đổi, tạo điều kiện để không đứt gãy các hoạt động rèn luyện và tôn vinh nhà giáo. Hội giảng được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham gia 100% toàn giáo viên và học sinh nhà trường.

(TS. Nguyễn Duy Đô Hiệu Trưởng và các thầy cô chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên )