Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế

1. TỔNG QUAN
 • Căn cứ quyết định số 92/QĐ-CĐCTVN ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn, dịch vụ về các chương trình du học và hợp tác quốc tế,đào tạo thường xuyên.
 • Bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Phú giữ chức vụ Giám đốc trung tâm.Trong quá trình hoạt động Trung tâm luôn tuân thủ chế độ, chính sách,pháp luật của nhà nước,các quy định,quy chế,điều lệ tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Công thương Việt Nam và chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hoạt động của trung tâm.
 • Địa chỉ: Số nhà 52 - Khu tái định cư Phú Diễn - Phường Phú Diễn- Quận Bắc Từ Liêm- TP.Hà Nội
 • Điện thoại: 0466.71.6262

 

2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM
 • Giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển Trường trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo và các hoạt động dịch vụ có thu khác.
 • Tổ chức và hợp tác tổ chức các khóa đào tạo về ngoại ngữ,đặc biệt là tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.
 • Nghiên cứu, ứng dụng các mô hình đào tạo tiên tiến trong khu vực và quốc tế.
 • Hợp tác với các tổ chức giáo dục trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đào tạo thường xuyên và tư vấn du học.
 • Dịch vụ thông tin về các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước.Tư vấn lựa chọn ngành nghề và môi trường giáo dục phù hợp với khả năng của đối tượng có yêu cầu.
 • Kết hợp với đơn vị có chức năng để tổ chức hội thảo tư vấn du học.
 • Tổ chức công tác tuyển sinh cho tất cả các loại hình đào tạo trên cơ sở định hướng của nhà trường.
 • Tham gia quản lý Sinh viên và một số công tác liên quan đến quản lý đào tạo.
 • Quản lý hoạt động,quản lý cơ sở vật chất và trang thiết bị của trung tâm đúng quy định
 • Tham gia quản lý lưu trữ hồ sơ cán bộ giảng viên,hồ sơ giảng dạy.
 • Tư vấn và giới thiệu việc làm cho Sinh viên tốt nghiệp ra trường.

 

3. MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG VỚI TRUNG TÂM
 • Trường là cơ quan quản lý cấp trên, lãnh đạo, chỉ đạo trung tâm hoạt động đúng phương hướng, đúng mục đích, yêu cầu trong điều lệ của Trường đã quy định
 • Trung tâm là đơn vị điều hành, quản lý trực tiếp, quyết định mọi hoạt động của trung tâm theo đúng chức năng, quyền hạn được giao.
 • Trung tâm chủ động quan hệ trực tiếp với các trường, cơ sở đào tạo và các đơn vị khác để hợp tác, liên kết trong hoạt động của trung tâm trong các mối quan hệ trên.