Thông báo kế hoạch tổ chức hội thi chào mừng ngày thành lập đoàn 26/03/2015