Ngành Dịch vụ pháp lý về tố tụng

 

1. DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ TỐ TỤNG LÀ GÌ?

 Ngành Dịch Vụ Pháp Lý Về Tố Tụng hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức trong xã hội liên quan đến quyền lợi.Nhằm giải quyết các vấn đề tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh của cá nhân,doanh nghiệp.

 DVPLVTT/DVPLVTT1.png

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Sinh Viên sẽ được trang bị kiến thức một cách hệ thống về: Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, Luật Hiến pháp, Luật Hành chính, Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Lao động, Luật Thương mại, Luật Tài chính, Luật Ngân hàng, Luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Tố tụng Hành chính, Luật sở hữu trí tuệ, Luật cạnh tranh, Luật Đất Đai.
 • Sinh viên còn được trang bị những kiến thức bổ trợ như: Kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật; Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng soạn thảo hợp đồng dân sự, thương mại, lao động; Kỹ năng đàm phán; Kỹ năng tư vấn pháp luật.

 

 DVPLVTT/DVPLVTT

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Sinh viên có năng lực dẫn dắt về chuyên môn, nghiệp vụ đã được đào tạo.
 • Sinh viên có khả năng thu thập, thẩm định, phân tích thông tin chính xác.
 • Sinh viên có khả năng phối hợp làm việc với nhóm pháp chế công ty.
 • Sinh viên có kỹ năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng.
 • Sinh viên có khả năng áp dụng thành thạo các kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn dưới sự dẫn dắt của các pháp chế công ty.
 • Sinh viên có khả năng vận dụng những quy định của pháp luật vào thực hiện các dịch vụ tư vấn pháp lý, thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến pháp luật của các cơ quan, tổ chức.
 • Ngoài ra sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu tiếp thu các thành tựu khoa học kỹ thuật và cơ sở để học liên thông lên các bậc học cao hơn nhằm đáp ứng như cầu phát triển của nền kinh tế xã hội.

 DL2018/29.jpg

 

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sinh viên tốt nghiệp tại VCI chuyên Ngành Dịch Vụ Pháp Lý Về Tố Tụng có đầy đủ nền tảng kiến thức vững chắc, kỹ năng chuyên môn có thể lựa chọn cho mình một số công việc như sau:
 •     - Cơ quan nhà nước: làm việc tại các phòng, ban pháp chế, thanh tra, văn phòng thuộc tất cả các sở, ban, ngành, các cơ quan hành chính địa phương.
 •     - Tổ chức xã hội: làm việc tại các tổ chức xã hội, đặc biệt là các tổ chức xã hội – nghề nghiệp có liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ pháp lý như: Hội Luật gia, Đoàn Luật sư.
 •     - Tổ chức kinh tế:làm việc ở tất cả các loại hình doanh nghiệp trong và ngoài nước thuộc mọi thành phần kinh tế với trong bộ phận hỗ trợ, cố vấn pháp luật cho các nhà lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp.
 •     - Đặc biệt sinh viên Ngành Dịch Vụ Pháp Lý Về Tố Tụng ra trường có thể làm việc trong những đơn vị có liên quan trực tiếp đến dịch vụ pháp lý như: phòng công chứng, văn phòng luật sư, cán bộ tư pháp, hộ tịch, địa chính, nhà đất, toà án.

 VTLT1

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN