Khoa Du Lịch - Ngoại Ngữ Tổ Chức Hội Giảng Cấp Khoa

Ngày 1-10-2022, khoa Du lịch - Ngoại ngữ đã tổ chức hội giảng cấp khoa nhằm mục đích giúp giảng viên được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp dạy học; tìm kiếm, tuyên dương, và chia sẻ phương pháp giảng dạy mới. Đồng thời phát triển mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt “ trong toàn trường VCI.

 

( Ban Giám Hiệu Nhà Trường và các thầy cô chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên )

Hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và kỉ niệm thành lập trường Cao đẳng Công thương Việt Nam, ngày 1-10-2022, khoa Du lịch - Ngoại ngữ đã tổ chức hội giảng cấp khoa nhằm mục đích giúp giảng viên được học tập, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp dạy học; tìm kiếm, tuyên dương, và chia sẻ phương pháp giảng dạy mới. Đồng thời phát triển mạnh phong trào thi đua “ Dạy tốt, học tốt “ trong toàn trường VCI.

( Thầy Hoàng Mạnh Quân chụp ảnh cùng các thầy trong phòng Hành Chính, Đào Tạo và Khoa Du Lịch )

Tham gia hội giảng năm nay có thầy Hiệu trưởng Nguyễn Duy Đô cùng các thầy cô trong ban giám hiệu, phòng đào tạo, phòng hành chính, khoa Du lịch - Ngoại ngữ.

( Thầy Hiệu Trưởng Nguyễn Duy Đô Chụp Ảnh cùng các thầy cô trong Khoa Du Lịch - Ngoại Ngữ )

Thông qua hội thi, Nhà trường khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo, tuyên dương, nhân rộng điển hình tiên tiến trong hoạt động đổi mới phương pháp dạy học trong bối cảnh Nhà trường chuyển đổi sang lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, từ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, khuyến khích các giáo viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong giảng dạy, khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện và ứng dụng công nghệ thông tin trong và các mô hình tự sáng chế sáng tạo phục vụ công tác giảng dạy hàng ngày trên lớp.

(Thầy Hoàng Mạnh Quân chụp ảnh cùng các thầy cô trong phòng Hành Chính, Đào Tạo và Khoa Du Lịch - Ngoại Ngữ)