Khoa du lịch - ngoại ngữ

Giới thiệu nghề Cơ điện tử

Giới thiệu nghề Cơ điện tử

Cơ - Điện tử là ngành khoa học tổng hợp liên ngành của cơ khí chính xác, điện tử, điều khiển và tư duy hệ thống trong thiết kế và phát triển sản phẩm. Đây là ngành rất quan trọng và không thể thiếu trong sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại....
[+]Chi tiết
Nghề Cắt gọt kim loại

Nghề Cắt gọt kim loại

Trang bị các kiến thức về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, phòng chống cháy nổ nhằm tránh gây những tổn thất cho con người và cho sản xuất, các biện pháp  nhằm  giảm cư­ờng độ lao động, tăng năng suất.
[+]Chi tiết
Kí kết hợp tác với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc)

Kí kết hợp tác với trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Hàn Quốc)

Thực hiện Quyết định số 854/QĐ-BLĐTB- XH ngày 06/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011- 2015, định hướng đến năm 2020; 
[+]Chi tiết