TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy như sau

Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Địa Điểm HCM Tổ Chức Lễ Tổng Kết 2021-2022 Và Khai Giảng 2022-2023