TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TRUNG CẤP LÊN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng hệ chính quy như sau

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!