TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam Thông báo tuyển sinh hệ liên thông Cao đẳng Chính quy các ngành như sau
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
Thông tư 08/2015/TT - BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH Ngày 21/04/2015, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 08/2015/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạoThông...
Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng
Chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của qui định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học. Theo đó, chính thức bỏ qui định liên thông chính qui phải thi chung với Đại học, Cao đẳng. Nội dung Thông tư sửa...

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!