Sáng ngày 30/3/2018, tại Trụ sở Bộ LĐ-TBXH, Bộ LĐ-TBXH phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức họp báo liên quan tới công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam và hoạt động chính hưởng ứng ngày Thế giới phòng chống bom mìn. Tham dự chủ trì họp báo có ông Lưu Hồng Sơn, Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH cùng đại diện Lãnh đạo các đơn vị liên quan. Tham dự Họp báo còn có đông đảo các nhà báo, phóng viên tới từ các cơ quan thông tấn trung ương và địa phương.

     Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, đã hứng chịu hàng triệu tấn bom đạn. Theo báo cáo công bố hiện trạng tồn lưu ô nhiễm bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, hiện nay diện tích đất đai hiện còn bị ô nhiễm bom mìn,vật nổ trên 6,1 triệu Ha, chiếm 18,71% diện tích đất cả nước. Ngay sau kết thúc chiến tranh Đảng và Nhà nước đã xác định việc khắc phục hậu quả bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh là nhiệm vụ cấp bách và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Trong đó, đã chỉ đạo công tác tập trung rà phá bom mìn, trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn tái hòa nhập cộng đồng, tập trung tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom  mìn cho nhân dân. Các công việc này đã và đang được các Bộ, ngành và các địa phương triển khai tích cực.

hopbaonhanngay4.4.2018

Ông Lưu Hồng Sơn - Phó Chánh Văn phòng Bộ LĐ-TBXH phát biểu tại Họp báo

      Theo thông tin tại Họp báo, năm 2017, các bước để hoàn chỉnh Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn đã được triển khai tích cực để trình Thủ tướng Chính phủ.  Công tác tuyên truyền về thực trạng và  hậu quả bom mìn, vật nổ nhằm giáo dục ý thức phòng tránh tai nạn bom mìn cho người dân cũng đã được tích cực triển khai, các công tác hưởng ứng ngày thế giới phòng tránh tai nạn bom mìn năm 2017 đã được tổ chức trên nhiều địa phương như Quảng Nam, Cần Thơ, Đắc Lắc…

     Ngày 24/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 701/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam. Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, 01 Phó trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và 03 Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên – Môi trường và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 12 thành viên. Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh; các giải pháp huy động, vận động thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước để nhanh chóng khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam…

hopbaonhanngay4.4.2018 2

     Thông tin tại Họp báo, nhiệm vụ Chương trình Hành động quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn trong thời gian tới tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản pháp luật sau khi Nghị định quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn được ban hành và có hiệu lực. Đồng thời xây dựng cơ chế vận động tài trợ trong nước đáp ứng mục tiêu Chương trình 504, thực hiện xã hội hóa hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Tiếp tục thực hiện các thỏa thuận đã ký kết với Chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức quốc tế như UNMAS… đề xuất hỗ trợ về năng lực dò tìm, xử lý bom mìn dưới biển và chế tạo trang thiết bị dò tìm, xử lý bom mìn… Đẩy mạnh công tác hỗ trợ, triển khai chính sách xã hội đối với nạn nhân bom mìn một cách toàn diện, nghiên cứu bổ sung phương thức hỗ trợ đảm bảo tính ổn định và bền vững.

Bên cạnh đó, một số hoạt động chính nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4/2018 được tổ chức như sau:

- Mít ting, diễn hành, triển lãm trưng bày tranh ảnh phản ánh thực trạng ô nhiễm và mối hiểm họa của bom mìn, vật nổ đối với con người, công tác khắc phục hậu quả trong những năm qua, và lễ diễu hành

 - Chương trình giao lưu truyền hình “Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam”

 

Nguồn : Bộ Lao Động-Thương Binh và Xã Hội