Ngày 10/05/2018 tại Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam đã diễn ra Lễ kết nạp Đảng viên mới.

Bồi dưỡng, kết nạp Đảng viên mới góp phần xây dựng Đảng ngày càng lớn mạnh, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Le Ket Nap Dang 1    Le Ket Nap Dang 2

 

Le Ket Nap Dang 3    Le Ket Nap Dang 4

 

Le Ket Nap Dang 6    Le Ket Nap Dang 10

 

Le Ket Nap Dang 11    Le Ket Nap Dang 15