Thông Báo: Tập trung học sinh,sinh viên quay lại học tập và thực hiện công tác phòng chống dịch
Thông Báo: Tập trung học sinh,sinh viên quay lại học tập và thực hiện công tác phòng chống dịch Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thông báo về việc tập trung học sinh, sinh viên trở lại trường học tập và công tác phòng chống dịch bệnh covid 19 như sau:  
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ LỄ 30/4 VÀ 1/5 Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo lịch nghỉ Lễ kỷ niệm Giải phóng miền nam,thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5,năm 2020 như sau:  
Quy chế đào tạo trực tuyến
Quy chế đào tạo trực tuyến Căn cứ văn bản số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/04/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quản lý,tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến.
TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 2020
TUYỂN GIẢNG VIÊN CƠ HỮU 2020 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam trực thuộc Bộ Lao Động Thương Binh - Xã Hội cần tuyển giảng viên bổ sung từ năm học 2020 – 2021 như sau :
Thông Báo:Kéo dài thời gian nghỉ học và triển khai học tập trực tuyến
Thông Báo:Kéo dài thời gian nghỉ học và triển khai học tập trực tuyến Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam thông báo về việc Kéo dài thời gian nghỉ học và triển khai học tập trực tuyến trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4
Thủ tướng yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 Tin từ Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0 giờ ngày 1/4/2020 trên phạm vi toàn quốc

Sinh Viên VCI 2019 - Tự tin, Vững bước tương lai!