Thông Báo:Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy thời covid-19
Thông Báo:Hướng dẫn nhập học cho thí sinh trúng tuyển cao đẳng chính quy thời covid-19 Do tình hình dịch bệnh covid-19 học sinh, sinh viên có thể nhập học theo cách sau:
Thông báo tuyển dụng Giảng viên 2020
Thông báo tuyển dụng Giảng viên 2020 Thông báo tuyển dụng Giảng viên Số lượng: 8, Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy các môn học liên quan đến chuyên ngành: Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ thuật ô tô.

Sinh Viên VCI 2019 - Tự tin, Vững bước tương lai!