Sinh Viên VCI 2019 - Tự tin, Vững bước tương lai!

 

1. VĂN THƯ HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

      Văn thư hành chính là  một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lí của cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lí, giải quyết văn bản trong cơ quan đó.

 van thu hanh chinh 4

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

 • Trình bày được vị trí, ý nghĩa, tác dụng và nội dung của công tác văn thư trong các cơ quan, tổ chức;
  • Trình bày được các loại văn bản, thẩm quyền ban hành, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản;
   • Giải thích được quy trình tổ chức quản lý văn bản đến, quy trình quản lý  văn bản đi;
    • Trình bày được phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan;
    • Trình bày được những quy định về quản lý, bảo quản và sử dụng con dấu;
     • Ứng dụng được kiến thức tin học vào soạn thảo, xử lý văn bản; quản lý, chuyển giao văn bản và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
      • Xử lý được các tình huống phát sinh trong thực thi nhiệm vụ văn thư;
       • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn việc xác định hồ sơ và lập hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan;
        • Giúp được Chánh văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra, hướng dẫn công tác văn thư ở các đơn vị trực thuộc;
         • Hướng dẫn được nghiệp vụ văn thư cho cán bộ có trình độ nghiệp vụ thấp hơn.

 van thu hanh chinh 1

3. KIẾN THỨC & KĨ NẴNG

 

 • Phát hiện được những văn bản ban hành thiếu hoặc sai thể thức;
  • Vận dụng được phương pháp và kỹ thuật soạn thảo văn bản để soạn thảo một số văn bản về công tác văn thư;
   • Thực hiện thành thạo các thao tác: tiếp nhận, kiểm tra, phân loại, bóc bì, đóng dấu đến, ghi số, ngày đến, đăng ký văn bản đến bằng máy vi tính và bằng sổ, chuyển giao văn bản đến;
    • Thực hiện thành thạo các thao tác: kiểm tra thể thức, hình thức và kỹ thuật trình bày văn bản, đóng dấu văn bản, đăng ký văn bản đi bằng máy vi tính và bằng sổ, làm các thủ tục  phát hành văn bản đi;
     • Thực hiện thành thạo các bước làm thủ tục sao và ban hành bản sao văn bản;
      • Xác định chính xác hồ sơ cần  lập trong cơ quan, đơn vị;
       • Lập tương đối thành thạo hồ sơ công việc, hồ sơ nguyên tắc, hồ sơ nhân sự;
        • Hướng dẫn được phương pháp lập hồ sơ;
         • Làm thành thạo các thủ tục và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan;
          • Thực hiện thành thạo các thao tác soạn thảo văn bản trên máy vi tính và quản lý văn bản đi, đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng;
           • Kỹ thuật đánh máy văn bản đạt tốc độ 100 đập/phút;
            • Sử dụng thành thạo các thiết bị chuyên ngành;
             • Viết bìa hồ sơ, bì văn bản, giấy giới thiệu, đăng ký văn bản đến, văn bản đi, chữ  rõ ràng;

 van thu hanh chinh

4. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

 

 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
  • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

 van thu hanh chinh5

5. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

1. TỔNG QUAN

        Khoa Văn thư - hành chính là đơn vị thuộc Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có chức năng tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong lĩnh vực văn thư - hành chính và các ngành nghề khác có liên quan; hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và triển khai áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập; bố trí và điều hành tiến trình giảng dạy, học tập cho các lớp thuộc Khoa quản lý. Chủ trì, tổ chức quá trình đào tạo ngành học được giao và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Trường.Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học theo kế hoạch do Hiệu trưởng giao;xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học thực hành,thực tập và thực nghiệm khoa học;

van thu hanh chinh

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 • Trình bày được các khái niệm cơ bản về công tác văn thư; trình bày những yêu cầu, nội dung tổng quát của công tác văn thư.
  • Trình bày được các quy trình nghiệp vụ của công tác văn thư: Quy trình  soạn thảo văn bản; quy trình quản lý văn bản đi; quy trình quản lý và giải quyết văn bản đến; quản lý và sử dụng con dấu; phương pháp lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.
  • Trình bày được các kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một số cơ quan, tổ chức; các quan hệ pháp luật hành chính, chủ thể pháp luật hành chính nhà nước, thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước.
   • Phân biệt được các loại văn bản hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan, tổ chức;  thể thức và quy định hiện hành về kỹ thuật trình bày thể thức văn bản quản lý nhà nước; Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội.
   • van thu hanh chinh 1

 

3. CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Sinh viên Khoa Văn thư-  hành chính sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhận nhiều công việc khác nhau, với nhiều cơ hội đa dạng và phong phú như:

 • Sau khi học xong chương trình này, sinh viên có cơ hội làm văn thư trong văn phòng: các cơ quan Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, từ trung ương đến cấp huyện và các doanh nghiệp, trường học, bệnh viện, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân;
 • Có khả năng tự tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.
 • van thu hanh chinh 2

 

4. ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN
THÔNG TIN CÁ NHÂN
THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
(Số nhà, đường phố, thôn, xã (phường), huyện (quận), tỉnh (thành phố))

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com