Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty Dược lớn của nhà nước

     Ngày 26 tháng 2 năm 2016 Hội Đồng Quản Trị của Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam, đã ký hợp đồng thực tập tại công ty dược quân đội Armephaco để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tập của sinh viên của trường 

scan0032

scan0033