Ngành điện công nghiệp
Ngành điện công nghiệp   1. ĐIỆN CÔNG NGHIỆP LÀ GÌ? Điện Công nghiệp là nghề thực hiện việc lắp đặt và sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống cung cấp điện, tủ phân phối điện, mạng điện chiếu sáng, máy điện và thiết bị điện trong các xí nghiệp công nghiệp với các môi trường...
Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Số 8 1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 109/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực số 8.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo...
Trung Tâm Tri Thức Trẻ 1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 105/QĐ-CĐCTVN ngày 18 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo Tri Thức Trẻ.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm Bà Nguyễn...
Trung Tâm Hợp Tác Giáo Dục 1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 99/QĐ-CĐCTVN ngày 20 tháng 04 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo và Hợp tác giáo dục.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn tuyển sinh, đào tạo - Bổ nhiệm...
Trung Tâm Đào Tạo Và Hợp Tác Quốc Tế   1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 92/QĐ-CĐCTVN ngày 28 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm đào tạo ngoại ngữ và Hợp tác quốc tế.Đây là đơn vị hoạt động về lĩnh vực tư vấn, dịch vụ về các...
Trung Tâm Ngoại Ngữ - Tin Học VCI 1. TỔNG QUAN - Căn cứ quyết định số 9A/QĐ-VCI ngày 11 tháng 03 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam thành lập Trung tâm ngoại ngữ- tin học VCI.Đây là đơn vị trực thuộc Trường Cao đẳng công thương Việt Nam có nhiệm vụ: Đào tạo, bồi...

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!