Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI
Trung Tâm Tư Vấn Du Học Quốc Tế VCI   1. TỔNG QUAN     2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ TRUNG TÂM Giúp việc Hiệu trưởng hoạch định chiến lược phát triển Trường trong các lĩnh vực tuyển sinh, đào tạo, đào tạo lại, liên kết đào tạo và các hoạt động dịch vụ có thu khác. Tổ chức và...
Ngành Dịch vụ pháp lý về tố tụng 1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ TỐ TỤNG? Dịch vụ pháp lý về tố tụng hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của cá nhân, doanh nghiệp, tổ...
Ngành Dịch vụ pháp lý về đất đai 1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ ĐẤT ĐAI? Dịch vụ pháp lý về đất đai hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong...
Ngành Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp 1. NGÀNH DỊCH VỤ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP? Dịch vụ pháp lý doanh nghiệp hiểu đơn giản là ngành nghề cung cấp về các dịch vụ pháp lý, pháp luật, nhằm cung cấp các giải pháp về vấn đề pháp lý liên quan và phát sinh từ các hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức trong xã...
Ngành Báo Chí 1. NGÀNH BÁO CHÍ?       Báo chí là lĩnh vực chuyên cung cấp thông tin đến công chúng. Do đó, các bạn có thể thấy báo chí không chỉ gói gọn trong báo giấy mà còn là báo mạng, chương trình thời sự, tạp chí hay thậm chí là một trang blog vì tất cả các kênh truyền thông...
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô   1. CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ LÀ GÌ? Công nghệ kỹ thuật ô tô là ngành học tích hợp kiến thức của nhiều lĩnh vực: cơ khí, tự động hóa, điện - điện tử và công nghệ chế tạo máy, chuyên về khai thác, sử dụng và quản lý dịch vụ kỹ thuật ô tô như điều...

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!