Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam (Tên giao dịch bằng tiếng Anh: Vietnam Vocational College Of Industry And Comerce ; viết tắt là VCI) –  được thành lập theo Quyết định số 1394/QĐ – LĐTBXH ngày 03 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Trường là cơ sở đào tạo nghề được đầu tư xây dựng đồng bộ, trang thiết bị hiện đại hàng đầu Quốc gia và Khu vực, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và khu vực kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Xây dựng trường trở thành Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước và khu vực, tăng cường hợp tác quốc tế, chú trọng liên kết với doanh nghiệp để thực hiện tốt phương châm “mỗi bài học là 1 công việc - mỗi modul là 1 sản phẩm”, “dạy lí thuyết gắn liền với thực hành”, “đào tạo kết hợp với nghiên cứu khoa học và làm ra sản phẩm”, giải quyết có hiệu quả việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

NHỮNG MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG


Ngày 03 tháng 11 năm 2011:  
Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ – BLĐTBXH do Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho phép thành lập Trường Cao đẳng nghề Công Thương Việt Nam.

 

Ngày 01 tháng 11 năm 2012:   Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội, Tổng Cục Dạy Nghề đã kí Quyết định số 561/QĐ – TCDN, phê duyệt Điều lệ Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam.

 

Ngày 11 tháng 03 năm 2016: Dưới sự hợp tác với Công ty Megazone (Hàn Quốc) – Công ty hàng đầu về thiết kế và lập trình Website của đất nước xứ sở kim chi, nhà trường đã tổ chức cắt băng khánh thành và chính thức đưa vào hoạt động Trung tâm Công nghệ thông tin VCI – Megazone (Khoa Công nghệ thông tin).

 

Ngày 12 tháng 05 năm 2016: Căn cứ quyết định số 12- QĐ/ĐU của Đảng ủy khối doanh nghiệp về việc thành lập chi bộ Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam  Trực thuộc đảng bộ khối doanh nghiệp Quận Nam Từ Liêm

 

Ngày 19 tháng 05 năm 2016: Thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam Trực thuộc Quận đoàn Nam Từ Liêm.

 

Ngày 05 tháng 09 năm 2016: Thành lập công đoàn cơ sở.Tập thể công nhân viên lao động,đang làm việc tại Trường Cao đẳng công thương Việt Nam gia nhập tổ chức công đoàn Việt Nam 

 

Ngày 29 tháng 11 năm 2016: Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội đã kí Quyết định số 1626/QĐ – LĐTBXH, cho phép đổi tên Trường Cao đẳng nghề Công Thương Việt Nam thành Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam.

 

Ngày 02 tháng 12 năm 2016: Căn cứ quyết định của Hội đồng quản trị về việc thành lập các đơn vị trực thuộc Trường cao đẳng công thương Việt Nam.

 

Ngày 03 tháng 03 năm 2017: Nhà trường hợp tác với Học Viện Kĩ Thuật Lan Dương nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu hợp tác trên nhiều lĩnh vực.Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên.

 

Ngày 28 tháng 03 năm 2017:  Căn cứ Quyết định số 92/QĐ – CĐCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam về việc thành lập trung tâm đào tạo và hợp tác quốc tế.

 

Ngày 18 tháng 04 năm 2017:  Căn cứ Quyết định số 105/QĐ – CĐCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam về việc thành lập trung tâm đào tạo Tri Thức Trẻ.

 

Ngày 20 tháng 04 năm 2017:  Căn cứ Quyết định số 109/QĐ – CĐCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam về việc thành lập trung tâm đào tạo và Pháp triển nguồn nhân lực số 8.

 

Ngày 20 tháng 04 năm 2017:  Căn cứ Quyết định số 99/QĐ – CĐCTVN của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam về việc thành lập trung tâm Hợp Tác Giáo Dục

Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam có:

+ 06 Khoa : Khoa kỹ thuật, Khoa Kinh tế, Khoa y dược, Khoa du lịch ngoại ngữ, Khoa văn thư hành chính, Khoa cơ bản.

+ 06 Phòng chức năng: Phòng Đào tạo, Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Tài chính Kế toán, Phòng Công tác học sinh sinh viên, Phòng hợp tác quốc tế và quản lý khoa học, Phòng tuyển sinh.