Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn

     Ngày 19 tháng 5 năm 2016 Hội Đồng Quản Trị của Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam, đã ký hợp đồng thực tập tại Công Ty TNHH Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng  để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tập của sinh viên của trường

IMG 3560

 

Scan 20160604