Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn

     Ngày 10 tháng 3 năm 2016 Hội Đồng Quản Trị của Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam, đã ký hợp đồng thực tập tại Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực tập của sinh viên của trường 

NAK 2257

NCS. Lê Đại Hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Công Thương Việt Nam Và TGĐ. Nguyễn Khánh Hoa công ty cổ phần sản xuất thương mại Vinh Quang

 0001 1

 

 

0001 2

0001 1 1