Ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết hợp tác với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368 nhằm tạo điều kiện :

- Giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên của trường;

- Giới thiệu việc làm cho các sinh viên đã tốt nghiệp tại trường.

12919218 504139386460186 1923538897 n 1

  Chủ tịch hội đồng quản trị và các giáo viên của trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và Tổng Giám Đốc công ty cổ phần thiết bị điện 368  

12935284 504139439793514 416383415 n

  Ban giám hiệu trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và Tổng Giám Đốc công ty cổ phần thiết bị điện 368

12921166 504139573126834 874768114 n

 

NCS. Lê Đại Hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và TGĐ. Nguyễn Thế Kiên công ty cổ phần thiết bị điện 368

12911005 504139513126840 1395085851 n

NCS. Lê Đại Hùng chủ tịch hội đồng quản trị trường cao đẳng Công Thương Việt Nam và TGĐ. Nguyễn Thế Kiên công ty cổ phần thiết bị điện 368