Doanh nghiệp

Công ty TNHH hợp tác quốc tế Hải Việt
Công ty TNHH hợp tác quốc tế Hải Việt Hợp tác toàn diện với Công ty TNHH hợp tác quốc tế Hải Việt, nhà trường tạo thêm  nhiều cơ hội học tập và làm việc nước ngoài cho sinh viên Nằm trong chủ trương đào tạo kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, Trường cao đẳng công thương Việt Nam lựa chọn đối tác...

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!