Doanh nghiệp

Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368    Ngày 29 tháng 3 năm 2016 Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam ký kết hợp tác với Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện 368 nhằm tạo điều kiện : - Giới thiệu thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên của trường; - Giới thiệu việc làm cho các sinh viên đã tốt nghiệp tại...

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!