Doanh nghiệp

CTCP Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải
CTCP Bệnh Viện Giao Thông Vận Tải Bệnh viện Giao thông vận tải Trung ương là một trong 31 Bệnh viện có dịch vụ phục vụ người bệnh tốt nhất trên toàn Quốc năm 2011. Năm 2006 Bệnh viện GTVT Trung ương chính thức được công nhận là Bệnh viện đa khoa hạng I theo Quyết định số 1734/QĐ - Bộ GTVT...
Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam
Bệnh Viện Thể Thao Việt Nam           Bệnh viện Thể thao Việt Nam, Tiền thân là Ban Y sinh học của Viện Khoa học Thể dục Thể thao được thành lập theo Quyết định số 35/CP ngày 24/01/1979 ngày 24/01/1979 của Hội đồng Chính phủ nay là Thủ tướng Chính phủ. Năm 1998 theo Quyết định số: 13...
Bệnh Viện 198
Bệnh Viện 198                      Bệnh viện 19.8 là những đơn vị có lịch sử gắn liền với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là Bệnh xá 265 - Công an nhân dân vũ trang và Bệnh viện 367 Bộ công an. Ngày 14/09/1961, Thiếu tướng Phạm Kiệt,...
Ký Kết Hợp Tác Với  Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty TNHH Nguồn Cung Ứng Nhân Lực Tuấn Hùng      Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty lớn
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang
Ký Kết Hợp Tác Với Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Và Thương Mại Vinh Quang    Trường Cao Đẳng Công Thương Việt Nam phấn đầu trở thành trường đào tạo đạt chuẩn trong nước và quốc tế về chất lượng đào tạo. Về ngành Dược trường đặc biệt trú trọng và đã ký kết thực tập với các bệnh viện và công ty

Sinh Viên VCI 2020 - Tự tin, Vững bước tương lai!