Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Học kì I  (Năm học 2016 - 2017).

TKB VCI 2016 2017 Kỳ I

Tuyển Sinh cao đẳng 2017

Xét tuyển cao đẳng

Xét tuyển cao đẳng 2017