Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam thông báo Thời khóa biểu toàn trường. Thời khóa biểu Tuần 1 (Năm học 2016 - 2017), áp dụng từ ngày 22/08/2016 - 28/09/2016 dành cho sinh viên các lớp:  Khoa Kỹ Thuật, Khoa Kinh Tế, Khoa Dược, Khóa I cụ thể như sau 

 

STT Khoa chuyên môn Thời khóa biểu
1 Khoa kỹ thuật Download
2 Khoa kinh tế Download
3 Khoa Dược Download