Chuẩn Đầu Ra

Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp
Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp Trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng
Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Chuẩn đầu ra trình độ cao đẳng Trường Cao đẳng Công thương Việt Nam
Văn Bản Liên Quan-Đào Tạo   Nguồn: Phòng Đào tạo   STT Văn bản liên quan Nơi ban hành Ngày, tháng, năm ban hành 1 Quy chế 14 về việc ban hành quy chế thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp đối với Dạy nghề chính quy Quy che 14.doc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ...
Số Liệu Thống Kê Đào Tạo Sau gần 5 năm đầu đi vào hoạt động, tập thể cán bộ viên chức, học sinh – sinh viên nhà trường đã làm việc hết sức mình với tinh thần trách nhiệm cao nhất vì sự phát triển của nhà trường để xứng đáng với tầm vóc của một Công trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, bước...
Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo  Chương trình đào tạo các nghề đào tạo trường Cao đẳng Công Thương Việt Nam

Sinh Viên VCI 2019 - Tự tin, Vững bước tương lai!