Đăng Ký Xét Tuyển

Danh sách thí sinh đăng ký online và trúng tuyển

STT Ngày Tháng Họ Tên Ngày Sinh Quê Quán
1 01/02/2023 LÊ THỊ NGUYỆT 24/2/2001 hưng yên
2 31/01/2023 Trương Thị Yến Linh 5/2/2001 bến tre
3 31/01/2023 Nguyễn Tiến Đạt 1/6/2002 Bình Định
4 30/01/2023 Phạm Thị Thu Hà 8/7/2003 đồng nai
5 13/01/2023 Diệp Chí Hiện 5/10/2002 cà mau
6 07/01/2023 Trần Nguyễn Hoàng Yến 7/7/2005 Quảng Ngãi